Метафорични асоциативни карти “Мъжки образи”

Метафорични асоциативни карти от колодата  “Мъжки образи” се причислява към категорията портретни колоди с елемент на сюжети. Тази колода работи достатъчно детайлизирано защото на картите са изобразени портрети и сюжети и техните състояния, в определена взаимозависимост и връзка помежду им. С тяхна помощ може лесно да се определят стратегиите, действията, убежденията, отношенията и т.н.

Удобното при тази колода, както и “Женски образи”, че клинтите достатъчно леко може да се сравни с един от персонажите на картата, да му предаде определени преживявания и емоции. Работейки с тези карти, клиентите могат да опишат цяла история, опирайки се на състоянията и връзките, които вижда в картата. Това е особено полезно, когато е необходимо да се разбере неговата гледна точка за случилите се събития в живота му.

Колодата съдържа 150 карти, разкрива мъжките характери, поведения, архетипи, силни и слаби черти на характера. Съчетана с колодата “Женски образи”, леко, причтно, но в същото време дълбоко, може да помогне при амализ на причините в проблемите между партноьри.

Примерен расклад:

  1. Описваме дискомфортната ситуация.
  2. От колодата избираме карта с въпрос “Какъв съм аз в тази ситуация?”
  3. Нова карта с въпос “Какъв бих искал да бъда, но не съм в тази ситуация?”
  4. От колодата “В търсене на смисъла” избираме карта с отговор на въпрос “Нереализирането на какви нужди/ възможности ме водят към тази ситуация?”
  5. От колода “Мъжки образи” избираме карта с въпрос “Как аз започвам да се отнасям към ситуацията, когато моята нужда/ възможност не е реализирана?”
  6. От колода “В търсене на смисъла” избираме карта с въпрос “Какви са моите истинни причини тези нужди да не бъдат удовлетворени?”
  7. От колодата “Мъжки образи” избираме между 1 до 3 карти с въпрос “Какви мои качества, способности, ще ми помогнат да хармонизирам ситуацията?”.

 

60,00 лв.

Консултации от

60лв.

Метафорични карти:

Съществуват два, принципно различни способа за достигане на резултати и постигане на цели в живота ни. Те не противоречат един на друг, но често ние използваме само един от тях.
1. Първият способ – достигане на резултати с помощта на силата на волята ни, множество действия, причиняващи болка. В този случай, достигането на целите ни е съпроводено от изразходване на голямо количество енергия.
2. Вторият способ – постигане на желаните резултати с помощта на промяна на подсъзнателните причини. Ако нещо нямате в даденият момнет в живота си, значи във вашата несъзнателна памет е скрит определен опит – важна причина да нямате това, което искате.

Започнете днес

0
Няма добавени продукти