Метафорични асоциативни карти “В търсене на смисъла”

Колодата “В търсене на смисъла” е към категорията сюжетни колоди. Те са едни от най-разпостранените видове изображения в света на метафоричните карти. В себе си съдържат разнообразни сцени от живота на хората, с няколко персонажа или само с присъствието на един човек. С помощта на тази колода, клиентите могат да се докоснат до много аспекти на вътрешният си свят, да опишат своите ситуации, преживявания, сценарии на поведение, своите убеждения.

Силната страна на тази колода е, че изображенията са достатъчно детайлизирани, т.е на картите са изобразени няколко предмета/ субекта/ пероснажа в техните състояния и определена взаимовръзка помежду им. За клиентите е достатъчно леко да се сравнят с някой от персонажите на картинката, да му присвоят определени емоции и преживявания. Това е полезно, когато ние е нужно да разберем как клиентите виждат ситуациите в живота си, и как реагират на тях.

Колодата се състои от 150 карти,  подходяща за лично ползване в домашна среда, както и използването и от специалисти в областта на психологията, коучинг програми и специалисти “Човешки ресурси”.

Бихти могли да се интересувате от обучение по използването на метафорични асоциативни карти, което ще намерите на сайта или се свържеъе на посочените телефони за допълнителна информация.

Примерен расклад: Техинка “Моите ценности”

  1.  Избираме между 1 до 3 карти с въпрос “Кои сега са моите ценности?”
  2.  Избираме нови 3 карти на въпрос “По каквъ начин тези ценности влияят на моят живот към настоящият момент?”
  3. Избираме нови 3 карти с въпрос “Какви ценности сега не ми достигат?”
  4. Нови 3 карти, които отговарят на въпрос “Какви възможности могат да ми ракрият наличието на тези ценности?”
  5. Ставняваме и анализираме ценностите от точка 1 и точка 3;
  6. От колода “Източник”, избираме от 1 до 3 карти с въпрос “Как ще се чувствам при наличието на тези ценности?”

 

60,00 лв.

Консултации от

60лв.

Метафорични карти:

Съществуват два, принципно различни способа за достигане на резултати и постигане на цели в живота ни. Те не противоречат един на друг, но често ние използваме само един от тях.
1. Първият способ – достигане на резултати с помощта на силата на волята ни, множество действия, причиняващи болка. В този случай, достигането на целите ни е съпроводено от изразходване на голямо количество енергия.
2. Вторият способ – постигане на желаните резултати с помощта на промяна на подсъзнателните причини. Ако нещо нямате в даденият момнет в живота си, значи във вашата несъзнателна памет е скрит определен опит – важна причина да нямате това, което искате.

Започнете днес

0
Няма добавени продукти