Моето вътрешно дете

Този тест е бил създаден за ученици, с цел да се провери как се справят в училище, сред съучениците и обществото през първите три години в новата за тях среда. Този тест помага да се установи в какво емоционално състояние се намира детето, и доколко очакванията към живота, съответстват  на действителността. По-късно се установило, че този тест е подходящ и за възрастни, тъй като във всеки от нас живее вътрешно дете, което се сблъсква с проблеми в адаптацията си в социалната среда.

Открийте се на това дърво,

или подайте теста на своите деца,

на своите близки и приятели.

Разшифровка на теста:

Вътрешното дете – това е вътрешната ни детска част, независимо от нашата възраст.

1. Дете (вътрешно дете), което опознава света и проверява своите способности и способностите на другите. Такъв човек едва ли ще седи на място и ще съблюдава реда и правилата. Той е този, който сам ще въвежда свои правила и закони, изхождайки от своето виждане на нещата за това кое е правилно и кое не.

2. Дете (вътрешно дете), което се смята за отговорно, длъжно. Не е от значение дали тази отговорност е породена от физическите дадености, или това е вменено, но именно тези хора са готови да поемат повече от другите. Не само, че самите те носят по-тежкото бреме и отговорности, но и помагат на другите да се справят със задачите и проблемите.

3. Дете (вътрешно дете) готово да покорява нови върхове. То не се страхува да падне, а падайки, намира в себе си сили и мотивация да драпа по-нагоре.

4. Дете (вътрешно дете), открито към всичко ново и незивестно. Не му е достатъчно това, което може и знае. То иска да опознае себе си и светът, опирайки се на собствените си усещания и да не следва закрепените му стереотипни поведения.

5. Дете (вътрешно дете), което е ослабено или лишено от мотивация. Сега има не голям запас от жизнени сили и му е необходима почивка за да  се съхрани към този момент. 

6. Дете (вътрешно дете), което вижда и знае повече от останалите. То често осъзнава това, за което другите дори не се досещат. Този човек може да бъде неудобен родител или неудобен за близкото обкръжение заради своята независимост и алтернативно мислене.

7. Дете (вътрешно дете), което в настояшият момент се нуждае от подкрепа. То се предвижва към върха, но засега е спряло за да поеме въздух, преосмисляне на произтичащото и допълнителни ресурси като почивка, спокойствие и мотивация.

8. Дете (вътрешно дете) – интроверт. Важно му е да бъде незабележимо. Този човек е с дълбок вътрешен мир, обича да остава насаме, да размишлява над нещо важно и да преживява емоциите насаме.

9. Дете (вътрешно дете), на което му е нужна опора и смисъл, и човек към настоящия момент ги търси. Необходима е мотивация във всичко, което този човек прави. Трудно е да го накараш, но пък е лесно да го мотивираш! Главното е да си зададе и отговори на въпрос “Защо да го правя това?”.

10. Дете (вътрешно дете), което е достигнало някакви резултати и се гордее с тях.  На тази позиция, главното е да се запомнят усещанията от получения резултат и впоследствие да се сравни не с другите, а със себе си и собствените си постижения.

11. Дете (вътрешно дете), което заема водеща роля в партньорството. По-скоро е било на-голямото дете в семейството и е свикнал да поема отговорност. Този човек се нуждае да бъде полезен и търсен от другите.

12. Дете (вътрешно дете), което заема пасивна позиция в партньорството. Този човек има нужда от любов и подкрепа от другите. Може периодично да попада в зависмост от близкото си обкръжение и необходимост от грижи.

13. Дете (вътрешно дете), което е обгърнато от вътрешни проблеми и безпокойства. Често избягва общуване с хората и предпочита да бъде само. Сложно му е да се прояви и изяви, затова често се притеснява и изпитва срам от действията си.

14. Дете (вътрешно дете), което пада в емоционална пропаст. По-скоро сега се намира в емоционален кризис или усещания за неразрешими проблеми. Понякога, за да се изкачи, е необходимо човек да падне, за това понякога е възможно това “падане” да е било безсъзнатено провокирано с желанието да се започне отначало. Както се казва “да се прероди от пепелта”.

15. Дете (вътрешно дете) – социално адаптирано дете. Човечето се смята за успешно в своите дела. Има свое устойчиво мнение и позиция, призовавайки останалите да се “доберат” до него, до нивото му. Лидер, умеещ да мотивира и вдъхновява. Може да му се доверите и да разчитате на неговите решения.

16. Дете (вътрешно дете), което се усеща уморено от това, да поддържа някого или да носи на плещите си тежка отговорност. Но ако на тази картинка вижда, че човече с номер 17 го прегръща, то се определя като човек, нужен на останалите. Ако вижда, че човече 17 по-скоро го натоварва, то дадената позиция означава “слезте от врата ми, уморих се да ви нося”.

17. Дете (вътрешно дете), което не е свикнало или не е в състояние да решава задачите и проблемите самостоятелно. Важно му е да се опре на чуждо мнение, необходимо му е около себе си винаги да чувства поддръжката и помощта на други хора.

18. Общтително дете (вътрешно дете), което винаги е готово да помогне на близки приятели и роднини. До такава степен е открито пред другите хора, че често може да получава удари в гърба. Много доверчив, дори наивен, което го води до чести разочарования. 

19. Дете (вътрешно дете), което умее да се нагажда към обстоятелствата и житейските промени. Той е способен бързо да намери решения и да разреши и най-сложните ситуации. До такова дете е недеждно и безопасно.

20. Дете (вътрешно дете) със завишена самооценка, лидер по рождение, който иска хората да го слушат и следват. Често може да бъде несдържан и нетърпим. Живее на принципа “Има мое мнение и неправилно мнение”.

21. Дете (вътрешно дете), постигнало неща в живота си, които обаче не го радват. По-скоро този човек не следва собствените си желания, а следва чуждите съвети и мнения. Именно за това, когато получава “шестици”, този перфекционизъм по-скоро го изтощава, отколкото радва.

0
Няма добавени продукти