Метафорични асоциативни карти “Женски образи”

Метафорични асоциативни карти от колодата  “Женски образи” се причислява към категорията портретни колоди с елемент на сюжети. Тази колода работи достатъчно детайлизирано защото на картите са изобразени портрети и сюжети и техните състояния, в определена взаимозависимост и връзка помежду им. С тяхна помощ може лесно да се определят стратегиите, действията, убежденията, отношенията и т.н.

Удобното при тази колода, както и “Мъжки образи”, че клинтите достатъчно леко може да се сравни с един от персонажите на картата, да му предаде определени преживявания и емоции. Работейки с тези карти, клиентите могат да опишат цяла история, опирайки се на състоянията и връзките, които вижда в картата. Това е особено полезно, когато е необходимо да се разбере неговата гледна точка за случилите се събития в живота му.

Колодата съдържа 144 карти, разкрива мислите, чувствата, емоциите, различни състояния на жените. Колодата включва няколко допълнителни техники.

Примерен расклад: “Моите женски качества”

  1. От колодата избираме от 1 до 4 карти с въпрос “Кои свои женски качества най-често проявявам?”
  2. От колодата избираме нови 1 до 4 карти с въпрос “Кои свои женски качества все още НЕ проявявам?”
  3. Отново избираме от 1 до 4 карти с въпрос “Кои свои женски черти аз не оценявам?”
  4. Можем да анализираме и обсъдим въроса “Как мога да хармонизирам/ развивам качествата по точка 2 и 3. Може да се допълни с карти от универсални колоди.
  5. Представяме си и чувстваме каква бих била, ако тези качества са проявени в мен. Избираме картинки от колодата, които ще ни помогнат да опишем това бъдещо състояние.

60,00 лв.

Консултации от

60лв.

Метафорични карти:

Съществуват два, принципно различни способа за достигане на резултати и постигане на цели в живота ни. Те не противоречат един на друг, но често ние използваме само един от тях.
1. Първият способ – достигане на резултати с помощта на силата на волята ни, множество действия, причиняващи болка. В този случай, достигането на целите ни е съпроводено от изразходване на голямо количество енергия.
2. Вторият способ – постигане на желаните резултати с помощта на промяна на подсъзнателните причини. Ако нещо нямате в даденият момнет в живота си, значи във вашата несъзнателна памет е скрит определен опит – важна причина да нямате това, което искате.

Започнете днес

0
Няма добавени продукти