Метафорични асоциативни карти “Слайд”

Матафорична колода “Слайд” се отнася към категориите предметно/пейзажни метафорични карти. За разлика от сюжетните, на тези карти са изобразени разни предмети, природни явления, части от тялото, които чрез смислов, асоциативен прочит, могат да доведат клиента до осъзнаване на същността на проблемната ситуация, на своята ценостна система, вторични ползи и т.н. С помощта на тези карти е възможно много бързо да се открие точната метафора на проблемната ситуация/ състояние/ отношение и т.н. и да се работи по проявената тема и да се трансформира в ресурс.

Това е универсална колода, която позволява да проясни широк спектър от психологически въпроси. Съдържащите се в нея изображения, отразяват различни аспекти от външния и вътрепния свят на човека, различни емоционални състояния и преживявания. Съдържа изображения, които могат да “повдигнат” както позитивни, така и негативни преживявания. Има и неутрални, които помагат на клиента да прояви максимално широк спектър от мисли.

Колодата съдържа 228 карти. Основната цел, с други думи е, да разкрие подсъзнателните мотиви, чувства и емоции. С помощта на специалист в областта на метафоричните карти, негативните усещания, могат да бъдат неутрализирани. В допълнение ви преопръчваме използването на колода “Източник” за извеждане на клиента, на вас самите в ресурсно, позитивно състояние. Към колодата са описани няколко допълнителни техники за използването им.

Колодата е подходяща за лично ползване в домашна среда, както и използването и от специалисти в областта на психологията, коучинг програми и специалисти “Човешки ресурси”.

Бихти могли да се интересувате от обучение по използването на метафорични асоциативни карти, което ще намерите на сайта или на посочените телефони за допълнителна информация.

Примерен расклад: Техника “Избор”

  1. Определяме вариантите за избор. По всеки вариант преминаваме отделно. 
  2. Описваме вариант 1
  3. Как ще се чувствате, ако изберете този вариант за себе си, когато той се реализира?
  4. Какво ценно може да има за вас в този вариант?
  5. Какви негативни страни може да има избора на този вариант?
  6. Анализираме всички варианти, изхождайки от получените отговори.
  7. Карта подсказка за оптималното решение от колода “В търсене на смисъла”
  8. От колода “Източник” избираме карта с въпрос “Какви ресурси могат да ми помогнат да реализирам най-добрият за мен вариант?”

80,00 лв.

Консултации от

60лв.

Метафорични карти:

Съществуват два, принципно различни способа за достигане на резултати и постигане на цели в живота ни. Те не противоречат един на друг, но често ние използваме само един от тях.
1. Първият способ – достигане на резултати с помощта на силата на волята ни, множество действия, причиняващи болка. В този случай, достигането на целите ни е съпроводено от изразходване на голямо количество енергия.
2. Вторият способ – постигане на желаните резултати с помощта на промяна на подсъзнателните причини. Ако нещо нямате в даденият момнет в живота си, значи във вашата несъзнателна памет е скрит определен опит – важна причина да нямате това, което искате.

Започнете днес

0
Няма добавени продукти