Метафорични асоциативни карти “Време за чудеса”

Техника “Време е за чудеса”

1. Изтеглете от 1 до 3 карти на затворен въпрос:
– Какви врати са отворени за мен в момента?
Като погледнете картата, може да намерите за полезно следните подкрепящи въпроси:
– Какво се случва на картата?
– Кой или какво привлича вниманието ми?
– Каква е особеността на ситуацията?
– Какви емоции, чувства предизвиква у мен тази карта?
– Какво е основното послание на тази карта за мен?
– На какво точно трябва да обърна внимание сега?

2. Изтеглете 1 или 2 карти, за да затворите въпроса: Кой или какво може да ми помогне? Кой или какво може да ми помогне?

3. Изтеглете 1 карта в близост до въпроса: Какъв е моят късмет? Какво е моето чудо?
4. Изтеглете 1 карта в близост до въпроса: Какъв подарък, шанс или съвет мога да получа сега?

80,00 лв.

Консултации от

60лв.

Метафорични карти:

Съществуват два, принципно различни способа за достигане на резултати и постигане на цели в живота ни. Те не противоречат един на друг, но често ние използваме само един от тях.
1. Първият способ – достигане на резултати с помощта на силата на волята ни, множество действия, причиняващи болка. В този случай, достигането на целите ни е съпроводено от изразходване на голямо количество енергия.
2. Вторият способ – постигане на желаните резултати с помощта на промяна на подсъзнателните причини. Ако нещо нямате в даденият момнет в живота си, значи във вашата несъзнателна памет е скрит определен опит – важна причина да нямате това, което искате.

Започнете днес

0
Няма добавени продукти