Метафорични асоциативни карти “Женско – Мъжко”

Техниката “Етапи на живота”.
Теглим закрити 3 карти от тестето. След това ги разполагаме като етапина живота: Минало, настояще и бъдеще.

Техника “Разкажи история
Преди да започнете работа, съчинете някаква история или приказка. В процеса на работа изтеглете една по една 5-9 карти (на сляпо или с отворени карти). По този начин ще разполагате с история, която да придружава изображенията. Получената история има двоен метафоричен смисъл.

Техника за хармонични взаимоотношения
Всеки човек има пет канала, чрез които възприема този материален свят: зрение, слух, обоняние, допир, вкус.
За всеки сетивен орган теглим по една карта, като задаваме въпрос, свързан с един или друг с единия или другия канал за възприятие.
Например, карта 1 е зрението.
Въпроси:
– Какво искам/не искам да видя в моята житейска ситуация? (във връзка с картата).
– За какво затварям очите си?
– Какво не искам да виждам? и т.н

65,00 лв.

Консултации от

60лв.

Метафорични карти:

Съществуват два, принципно различни способа за достигане на резултати и постигане на цели в живота ни. Те не противоречат един на друг, но често ние използваме само един от тях.
1. Първият способ – достигане на резултати с помощта на силата на волята ни, множество действия, причиняващи болка. В този случай, достигането на целите ни е съпроводено от изразходване на голямо количество енергия.
2. Вторият способ – постигане на желаните резултати с помощта на промяна на подсъзнателните причини. Ако нещо нямате в даденият момнет в живота си, значи във вашата несъзнателна памет е скрит определен опит – важна причина да нямате това, което искате.

Започнете днес

0
Няма добавени продукти