Метафорични асоциативни карти “Лица”

Метафоричните асоциативни карти “Лица” се отнасят към категорията класически портретни колоди. В този вид карти се акцентира на личността на еди човек. На тези карти са изобразени хора, представени като портрети (глава, рамене, неголяма част от тялото), без фон или сюжет. Лицата на картите,  могат да бъдат изобразени с ярко проявени емоции и състояния, а също и с акцент върху техните характери, ролеви сценарии. Тези карти са изключително подходящи когато искаме да фокусираме вниманието на човека върху неговото състояние, неговият типичен начин на проявление.

Предназначени за използване в психологическа практика, добре подхождат при въпроси, свързани със семейната, родова тема, могат да бъдат използвани в различни психологически игри.

На метафоричните карти са изобразени 186 черно-бели лица, от различна възрастова група и социално положение.Възможни са многобройни варианти за работа с тези образи.

Метафоричните карти съдържат лица предимно от славянската етническа група, като ясно са иобразени различни емоционални състояния, което позволява тяхното разкриване и дълбоко изучаване.

Примерен расклад: “Хармонизиране на родовите сценарии”

 1. Описваме дискомфортната ситуация (по усещания свързана с рода ни)
 2. Задаваме въпрос “Има ли някой от нашата семейна система, който има отношение, влияние, към настоящото ни положение”?
 3. От колодата “Лица” избираме персонажи, до усещане на пълната семейна картина.
 4. Поставяме всеки персонаж на мястото му в родовата система.
 5. Изговаряме всичко, което знаем за тези хора: какви са били, с какво са се занимавали, какво се е случвало.
 6. От колодата “В търсене на смисъла” избираме от 1 до 5 карти, отговарящи на въпрос “Какви стратегии, стереотипи, ми се предават по наследсто, от рода”. Описваме всяка от избраните карти.
 7. По нататък работим със всяка стратегия поотделно.
 8. Анализирамаме и осъзнаваме проговореното
 9. Избираме нова карта с въпос “Какъв/ каква мога да бъда сега?”
 10. От колода “Източник” – “Как това може да се прояви в живота ми?”
 11. От колода “Източник” – “И как ще се чувствам по новият начин?”

60,00 лв.

Консултации от

60лв.

Метафорични карти:

Съществуват два, принципно различни способа за достигане на резултати и постигане на цели в живота ни. Те не противоречат един на друг, но често ние използваме само един от тях.
1. Първият способ – достигане на резултати с помощта на силата на волята ни, множество действия, причиняващи болка. В този случай, достигането на целите ни е съпроводено от изразходване на голямо количество енергия.
2. Вторият способ – постигане на желаните резултати с помощта на промяна на подсъзнателните причини. Ако нещо нямате в даденият момнет в живота си, значи във вашата несъзнателна памет е скрит определен опит – важна причина да нямате това, което искате.

Започнете днес

0
Няма добавени продукти