Метафорични асоциативни карти “Източник”

Метатафорични асоциативни карти “Источник” е към категорията ресурсни метафорични карти.  Изображенията на нея са позитивни и тяхната цел е да помогнат на човек да се концентрира на своите ресурси – вътрешни и външни, на конструктивни действия и поведение, на хармонични негови състояния.  Тази колода е подходяща за използване в края на консултацията, когато е необходимо да обърнем внимание на силните страни в клиента, на неговите възможности, да го вдъхновим да се движи напред, да намери подкрепа и помощ.

Колодата се състои се от 125 бр. пъстро нарисувани карти, отпечатани на високо качество хартията.

Колодата е подходяща за лично ползване в домашна среда, както и използването и от специалисти в областта на психологията, коучинг програми и специалисти “Човешки ресурси”.

Бихти могли да се интересувате от обучение по използването на метафорични асоциативни карти, което ще намерите на сайта или се обадите на посочените телефони за допълнителна информация.

60,00 лв.

Консултации от

60лв.

Метафорични карти:

Съществуват два, принципно различни способа за достигане на резултати и постигане на цели в живота ни. Те не противоречат един на друг, но често ние използваме само един от тях.
1. Първият способ – достигане на резултати с помощта на силата на волята ни, множество действия, причиняващи болка. В този случай, достигането на целите ни е съпроводено от изразходване на голямо количество енергия.
2. Вторият способ – постигане на желаните резултати с помощта на промяна на подсъзнателните причини. Ако нещо нямате в даденият момнет в живота си, значи във вашата несъзнателна памет е скрит определен опит – важна причина да нямате това, което искате.

Започнете днес

0
Няма добавени продукти