Метафорични асоциативни карти – Онлайн обучение

Метафоричните асоциативни карти са проективен инструмент за работа с подсъзнанието. Този инструмент е напълно достъпен и лесен за усвоение и от неспециалисти. Широко разпостранен и използван сред психолози, психотерапевти, коуч по личностно развитие и специалисти в областта на “Човешките ресурси”, педагози, логопеди и всички помагащи професии.

С помощта на този инструмент, могат да бъдат разкрити подсъзнателните мотиви, чувства и емоции, желания и скрити потенциални възможности във всеки човек. Подходящи са за използване за работа с деца.

Целта на курса е да ви помогне да разкриете скритите ресурси и потенциални възможности във себе си, вашите деца, клиенти. Постигане на духовно ниво чрез самопознание и личностна трансформация и саморазвитие.

Курсът се състои от шест модула. Всеки модул съдържа теоретична и практическа част.

В първата седмица – два дни по 2 астрономически часа на ден (онлайн обучение) се запознаваме с теория в областта на психологията, придружени от практическа част. Следващите няколко дни отработвате самостоятелно техниките и предавате домашна работа за проверка.

Във втората седмица на обучението – 4 астрономически часа практика, работа в група, се запознавате с дипълнтелни техники от областта на НЛП, коучинг и метапсихология.

Продължителността на цялото обучение е три месеца. В края на пълното обучение по целата обучителна програма, при изпълнени домашни задания и присъствие на всички практики, получавате сертификат за преминато обучение по метафорични карти.

Стойността на един модул – 8 астрономически часа (теория и практика) е 200 лв.

Стойността на обучението по шестте модула, три месеца, 36 часа терория и 18 часа практика, е 680 лв., при пълно внасяне на сумата преди началото на обучението.

Подробна програма на съдържанието на обучението се представя на онлайн практикум, преди стартиране на курса. За подробности, следете фейсбук страницата на центъра.

 

200,00 лв.

Консултации от

60лв.

Метафорични карти:

Съществуват два, принципно различни способа за достигане на резултати и постигане на цели в живота ни. Те не противоречат един на друг, но често ние използваме само един от тях.
1. Първият способ – достигане на резултати с помощта на силата на волята ни, множество действия, причиняващи болка. В този случай, достигането на целите ни е съпроводено от изразходване на голямо количество енергия.
2. Вторият способ – постигане на желаните резултати с помощта на промяна на подсъзнателните причини. Ако нещо нямате в даденият момнет в живота си, значи във вашата несъзнателна памет е скрит определен опит – важна причина да нямате това, което искате.

Започнете днес

0
Няма добавени продукти