Трансформационна игра “Спирала на самопознанието”

Когато в живота ни присъстват ситуации с които ни е сложно да се справим, когато нямаме яснота и увереност какъв избор да направим, когато имаме усещането, че се въртим в заплетен кръг и всеки път попадаме в една и съща ситуация, ние ви предлагаме да откриете правилната врата, зад която ще откриете отговори на своят въпрос. Отговор, който ще откриете във вас, правилният отговор за вас!
С помощта на тази игрова методика, ще можете да проясните различни жизнени ситуации. Леко, играейки, но в същото време дълбоко, точно и бързо, ще откриете отговори на своите въпроси.
Какво ще получите от играта?
Ефекта от играта е уникален.
Най-напред играещият ще обясни своята ситуация, своят проблем. Това може да бъде свързано с финансите, отношенията, мисия/предназначение, здраве. Ако е имало някакво неразбиране по отношение на дадена ситуация, то след играта всичко ще ви се проясни. Ще разберете какво ви е пречило да постигнете целта си, ще откриете ресурси за хармонизиране на ситуацията. В процеса на играта вашата ситуацията се разглежда подробно, от различни страни и резултатът е, от една страна осъзнаване на причината за проблема, от друга страна, точно проявяване на детайлите в ситуацията. Разбирането на ситуацията с помощта на образи, несъмнено дава добър ефект. Допълнителен резултат дава работата над себе си, с което се постига по-добро проникване в своите чувства и емоции, помага да чуем вътрешните си желания и дълбоки усещания.
Какво е необходимо, преди да започнете играта?
Най-напред формулираме върпрос, на който бихме искали да получим отговор, след което се движим по игровото поле в определена последователсност. Метафорическите карти ще ви помогнат да намерите отговори от вашето подсъзнание. В края на играта ще имате възможността да осмислите цялата ситуация. Това дава допълнителен ефект при търсене на причино-следствените връзки и намирането на оптимален и хармоничен вариант за решението на въпроса.
Психологическата трансформационна игра „Спирала на самопознанието“ е увлекателен начин да погледнете какво се крие зад вашата „проблемна“ ситуация и какво ви пречи да постигнете желаният резултат, своята цел.

80,00 лв.120,00 лв.

Консултации от

60лв.

Метафорични карти:

Съществуват два, принципно различни способа за достигане на резултати и постигане на цели в живота ни. Те не противоречат един на друг, но често ние използваме само един от тях.
1. Първият способ – достигане на резултати с помощта на силата на волята ни, множество действия, причиняващи болка. В този случай, достигането на целите ни е съпроводено от изразходване на голямо количество енергия.
2. Вторият способ – постигане на желаните резултати с помощта на промяна на подсъзнателните причини. Ако нещо нямате в даденият момнет в живота си, значи във вашата несъзнателна памет е скрит определен опит – важна причина да нямате това, което искате.

Започнете днес

0
Няма добавени продукти